สมาคมโรงแรมไทย และ ยูบีเอ็ม บีอีเอส เชิญผู้สนใจร่วมแข่งขันจัดโต๊ะอาหารเมนูตะวันตก ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2017

5

สมาคมโรงแรมไทย และ ยูบีเอ็ม บีอีเอส เชิญผู้สนใจร่วมแข่งขันจัดโต๊ ะอาหารเมนูตะวันตก 5 คอร์ส ภายใต้แนวคิดประณีตศิลป์วิถีไทย ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2017

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด ผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2017 (Food & Hotel Thailand 2017) เชิญผู้สนใจและผู้อยู่ในธุรกิ จโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันจั ดโต๊ะอาหารเมนูตะวันตก 5 คอร์ส (5 Course Western Table Set Up Competition) ภายใต้แนวคิดประณีตศิลป์วิถีไทย โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้ องนำเสนอการจัดโต๊ะสำหรับ 4 ท่าน พร้อมเมนูอาหารแบบตะวันตก 5 คอร์ส พร้อมเครื่องดื่ม การตกแต่งต้องสื่อและแสดงถึ งความงดงามแบบไทย รวมถึงผู้เข้าแข่งขันต้ องกำหนดชื่อ แสดงแนวความคิด และ ที่มาของการออกแบบ โดยการแข่งขันฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมและสมัครได้ที่ สมาคมโรงแรมไทย โทร : 02 282 5277, 086 342 8930 อีเมล์ admin@thaihotels.org, info@thaihotels.org