หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ซือดะ สานสัมพันธ์พี่น้องชาวมุสลิม ร่วมทำดีตามรอยเท้าพ่อ ณ สถานสงเคราะห์ บ้านซัยยิดะฮ์ นะฟีซะฮ์ ซัมส์

21

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซือดะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับชาวมุ สลิม ยกทัพจัดกิจกรรมทำความดี ภายใต้โครงการ ซือดะ สร้างสรรค์คุณค่า ทำดีตามรอยพ่อ ณ สถานสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชี พเด็กกำพร้า บ้านซัยยิดะฮ์ นะฟีซะฮ์ ซัมส์ รามคำแหง ซ.2 นำทีมโดย คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิภัณฑ์ ฯ  โดยได้รับการต้องรับอย่ างแสนอบอุ่นจากน้องๆ และคุณประเสริฐ์ ทับเล ผู้แทนผู้จัดการบ้านอัซซัยยิ ดะฮุ นะฟีซะฮุ วัมสุ  

วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ ทางซือดะ มีความตั้งใจที่จะเข้ามามอบสื่ อการเรียนการสอนพร้อมร่วมปรั บปรุงห้องต่างๆ ภายในอาคารเพื่อให้เกิดประโยนช์ ใช้สอยอันสูงสุดและเอื้ อประโยชน์แก่น้องๆ ในสถานสงเคราะห์ฯให้มากที่สุดด้ วย โดยครั้งนี้ ทีมงานซือดะ ได้ยกทีมเข้าซ่อมแซมห้องรั บประทานอาหารและร่วมกันปรับปรุ งตู้หนังสือ ห้องสมุดภายในสถานสงเคราะห์ให้ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น งานนี้ได้น้องๆ มาช่วยกันคนละไม้ละมือ สร้างความผูกพันระหว่างพี่และน้ องมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทางผู้บริหารซือดะได้ มอบทุนการศึกษา, ทีวีสี 42 นิ้ว, หนังสือประเทืองปัญญา พร้อมสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ และมอบผลิตภัณฑ์ซือดะ ให้แก่ทางสถานสงเคราะห์ไว้ใช้ ประโยชน์ต่อไป ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมด้ วยการมอบอาหารกลางวันให้กับน้ องๆ พร้อมรับประทานร่วมกันอย่างอบอุ่ น สร้างความปลื้มปิติให้กับที มงานและน้องๆ เป็นอย่างมาก