กษัตริย์ซัลมาน ออกพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้ผู้หญิงซาอุฯ ขับรถได้แล้ว

32

กษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาราเบียได้ออกพระราชกฤษฎีกาครั้งประวัติศาสตร์ที่อนุญาตให้สตรีในราชอาณาจักรซาอุฯ สามารถขับรถได้แล้ว โดยกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า

พระราชกฤษฎีกาออกเมื่อวันอังคาร (26 ก.ย.) ที่ผ่านมา ทั้งยังสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย การคลัง แรงงาน และการพัฒนาสังคม เพื่อให้ศึกษากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกฤษฎีกานี้ภายใน 30 วัน และเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 อัลอะราบิยารายงาน

ทั้งนี้ผู้หญิงในซาอุฯ ถูกห้ามขับรถ และมีความพยายามต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในเรื่องนี้มานานหลายทศวรรษ