ไอแบงก์ จัดแถลงข่าว “ความคืบหน้าผลการดำเนินงานกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” 

17

(เมื่อช่วงเช้า) วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม  2560  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  จัดแถลงข่าว ความคืบหน้าผลการการดำเนินงานกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย นายวิทัย รัตนากร  กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการธนาคาร โดยมีคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก  

คุณชัยวัฒน์

คุณวิทัย
คุณมนต์ชัย