“ควิกแสบ” ร่วมสนับสนุนโครงการ CSR ค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรมฯ

21

นางสาวศรัญญา ลิ้มศิริวัฒน์ หัวหน้าแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ควิกแสบ เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ ค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชนบท ครั้งที่ 29    จัดขึ้นโดย ชมรมชาวเหนือ องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่แมม ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 5 18 ตุลาคม 2560 โดยมีตัวแทนนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้