พช.จัดงานช้อปยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “OTOP CITY 2017”

45

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานช้อปยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี OTOP CITY 2017 หวังกระตุ้น เศรษฐกิจ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน คาดเงินสะพัดในงานกว่า 1,200 ล้านบาท

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP CITY 2017 ของขวัญจากภูมิปัญญา ประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ศิลปินโอทอป หน่วยงานภาคี สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

งานนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากข้ึน เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ใหม่ ๆ เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม เช่น กระเป๋าทองลายเครือวัลย์ สร้อยคอชุดกระดุม ทองโบราณ และต้นไม้แห่งโชคลาภ เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถมาเลือกซื้อเป็นของขวัญ ของฝากในช่วง เทศกาลปีใหม่ได้ โดยงาน OTOP CITY 2017 จะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 17 – 25 ธันวาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี