พช. UPDATE ข้อมูล จปฐ. เล็งใช้เป็นข้อมูลกลางและเครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล

6

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จปฐ.UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน และร่วมสนทนา ในประเด็น “จปฐ.ตอบโจทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน” พร้อมทั้งเชิญชวนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมให้ข้อมูล จปฐ “ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง” โดยมีผู้บริหารกรมฯแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน