กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยกระดับ SME สู่ตลาดโลก

19

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Advance SME Program) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมเสวนาเรื่อง DIP: Transform for SMEs 4.0  และ  “Thailand Food and Drink Trends 2018” โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน และวิทยากรจากบริษัทวิจัย Mintel เข้าร่วมงานด้วยเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล

ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Advance SME Program) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน ก.พ. – พ.ค. 2561 ด้วยแนวทางการอบรมแบบ Construction Learning มุ่งเน้นการพัฒนา SME กลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) และอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 60 ราย เพื่อยกระดับทักษะด้านการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดเครือข่าย และการเชื่อมโยงธุรกิจ มีการขยายตลาดการค้าหรือการลงทุนในระดับสากล  เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมคาดว่าจะเกิดนวัตกรรมใหม่ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ผู้ประกอบการมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น หรือลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 3 – 5