ไอแบงก์ จัด “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2561”

10

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2561  นำโดยนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่ครบวาระจำนวน  4 ตำแหน่ง  ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกนายวิทัย รัตนากร พลเอกณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ นายนิพนธ์ ฮะกีมี และ ดร.พรชัย  ฐีระเวช เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและนายพรเลิศ ลัธธนันท์ เป็นกรรมการธนาคาร แทน นางวีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการธนาคารที่ลาออกอีก 1 ตำแหน่ง  ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ   เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา