เปิดศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง (Vaccine Center) โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

25

โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน  เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าปัญหาโรคติดเชื้อของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงการใช้วัคซีนเป็นหนึ่งในแนวทางที่ถูกนำมาพิจารณาใช้กันมากขึ้นโดยการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันอุบัติการณ์การเกิดโรคลดความรุนแรงของโรคและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขในระยะยาวได้โดยประเทศไทยได้หันมาให้ความสนใจต่อแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างจริงจังเพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์สร้างภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง  โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ประกอบด้วยทีมแพทย์หลากหลายสาขาได้แก่แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคติดเชื้อ  แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ พยาบาลวิชาชีพ ที่จะร่วมกันให้คำปรึกษาคำแนะนำวัคซีนที่ควรได้รับสำหรับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยทางศูนย์สร้างภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทางนี้จะให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์วัคซีนท่องเที่ยววัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนโรคคอตีบไอกรนบาดทะยักวัคซีนคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นต้น

วันนี้ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทางจึงแนะนำทางเลือกใหม่ในการป้องกันจากโรคร้ายพร้อมให้บริการท่านให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล