รับสมัคร SMEs สัมมนาฟรี  “การขึ้นทะเบียนอย.”

8

สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มSMEs  และกลุ่มวิสาหกิจขุมชน เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี เรื่อง  การขึ้นทะเบียน อย. ผ่านระบบ E-Submission เข้าใจง่าย…ไม่ยากอย่างที่คิด ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 2-3 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Strong/Regular Leve) ปี 2561

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/R70QemC3PoQC2yju1 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://fic.nfi.or.th/  โทรศัพท์  02 422 8688 ต่อ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล  รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน