จัดใหญ่ OTOP MIDYEAR 2018 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี คาดเงินสะพัด 9 วัน 900 ล้าน

36

วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP Midyear 2018 : Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม” โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการจัดงานว่า “งาน OTOP Midyear ถือเป็นงานส่งเสริมการตลาด OTOP ที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศ พร้อมเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมาใช้กลไกในระดับชาติ ด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2546 – 2557 เป็นการเติบโตเฉลี่ยที่ไม่มากนักประมาณ 11.03 % ในระดับ “พออยู่พอกิน” แต่หลังจากรัฐบาลปัจจุบันได้สนับสนุนมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 รายได้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเพิ่มสูงถึง 22.60 % มียอดจำหน่าย 153,510 ล้านบาท ขยับขึ้นมาที่ระดับ“อยู่ดีกินดี” และในปีงบประมาณ 2561 ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มียอดจำหน่ายมากกว่า ๑๑๖,๕๕๓ ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๒๔.๓๐ % จากยอดปี ๒๕๖๐ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานราก     ดีขึ้น ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้กระจายในพื้นที่

​แต่ถึงแม้ยอดจำหน่าย OTOP จะเพิ่มสูงขึ้น แต่การพัฒนา OTOP ในยุค 4.0 ก็ยังพัฒนาไม่หยุดยั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบ OTOP แบบเดิมไปสู่อนาคต เน้นการเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการนำนโยบายรัฐเรื่องการท่องเที่ยว สร้างโอกาสคนซื้อหรือนักท่องเที่ยว ได้พบคนขายหรือชาวบ้านในชุมชน 3,273 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จะนำพาพี่น้องประชาชนไปสู่ระดับ “มั่งมีศรีสุข”

โดยปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียนจำนวนมากถึง 61,582 ราย รวม 126,462 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่า ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และเสน่ห์ของไทยที่มีความประณีตงดงาม จึงได้นำมากำหนดเป็นแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้ชื่องาน “OTOP Midyear 2018 : Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยคาดว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมงานอย่างหนาแน่นตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 9 วัน ไม่น้อยกว่า 400,000 คน มียอดการจำหน่ายสินค้าตลอดงาน           ไม่ต่ำกว่า 900 ล้านบาท”

ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงรายละเอียดของงานในปีนี้ว่า ภายในงานนี้จะมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000 รายการ จำนวนกว่า 2,500 ร้านค้า มาจำหน่าย โดยไฮไลท์จะอยู่ที่โซน OTOP Signature ที่คัดเลือกสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ 36 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่, ไก่ย่างเบตง จ.ยะลา, ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์, มีดอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา    ชามตราไก่ จ.ลำปาง, ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร, เครื่องเงิน จ.น่าน, น้ำบูดูสายบุรี จ.ปัตตานี, ข้าวหอมมะลิ 5 สี จ.ยโสธร, เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก จ.สุโขทัย และผลิตภัณฑ์จากกระจูด จ.พัทลุง เป็นต้น

หมู่บ้าน OTOP Village ก้าวสู่ OTOP นวัตวิถี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “8 เสน่ห์ ธรรมชาติ ร่วมวิถี ร่วมสมัย” โดยนำเสนอเสน่ห์ 8 ด้าน ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ศิลปะพื้นถิ่น ความเชื่อ อาชีพ และภาษา ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 4 หมู่บ้าน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ บ้านต้นกอก จ.เชียงใหม่ แสดงอัตลักษณ์ล้านนา เมืองโบราณเวียงท่ากาน 1,300 ปี, ภาคกลาง บ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตามรอยกรุงศรี กราบหลวงปู่ทวด ชิมละมุด 100 ปี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเชียง จ.อุดรธานี แสดงมรดกโลก อารยธรรม 5,000 ปี และวิถีไทพวน, ภาคใต้ บ้านปากบารา จ.สตูล นำเสนออุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งปกตินักท่องเที่ยวต้องไปถึงจุดหมายจึงจะได้สัมผัส แต่การจัดงานในครั้งนี้จะนำมารวมไว้ให้ทุกท่านได้สัมผัสโดยตรงกันถึงในงาน

Best of OTOP เป็นการจัดแสดงผลงานของ OTOP ศิลปิน จำนวน 24 ราย