รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

28

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งจะนำออกอากาศทางรายการ”เดินหน้าประเทศไทย” วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 18.00 น.โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทีมงาน และทีมงานกองแระชาสัมพันธ์ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ