ไอแบงก์ มอบซะกาตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านปากลัด

10

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายบดินทร์ อดุลยภักดี ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ เป็นผู้แทนมอบเงินซะกาตธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านปากลัด จ.สมุทรปราการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท ตามมติคณะอนุกรรมการซะกาตธนาคาร โดยมี   ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร   ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชุมชนปากลัด ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา