ตรวจรายชื่อ! ร้านอาหารโซเฟียจับรางวัลผู้โชคดี จากกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน 2561

15

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารร้านอาหารโซเฟีย รามคำแหงซอย 5 นำโดย ฮัจยีรอศักดิ์ และ ฮัจยะห์เราะฮ์มะฮ์ มูลทรัพย์ ได้ทำการจับรางวัลเพื่อมอบแก่ลูกค้าผู้โชคดีที่มาร่วมรับประทานอาหารในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมา โดยมี ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม และผู้มีเกียรติหลายท่านร่วมจับรางวัลและเป็นสักขีพยาน ซึ่งผู้โชคดีมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการส่งคูปองชิงโชค 2018

รางวัลที่ 1 มือถือ SAMSUNG Galaxy S9 จำนวน 1 รางวัล

คุณศิวัตรา  ไวถนอมสัตว์

รางวัลที่ 2 กล้อง FUJI X-A5 จำนวน 1 รางวัล

คุณฟิรดาวส์  มะเด็ง

รางวัลที่ 3 New IPAD 32 GB จำนวน 2 รางวัล

1. คุณภาวินี  พูลสิน

2. คุณณิชารีย์  ศิลปศาสตร์

รางวัลที่ 4 ทีวี LED จำนวน 2 รางวัล

1. คุณจินดาพันธ์  เหมมัน

2. MUHAMMAD KHAIRUDDIN

รางวัลที่ 5 พัดลมความเย็น จำนวน 3 รางวัล

1. คุณอโณมา  โตสมบูรณ์

2. คุณอิรพัน  แวหะมะ

3. คุณนาฟีซะฮ์  ซาเลห์

รางวัลที่ 6 Voucher ที่พัก AL MEROZ HOTEL ห้องดีลักซ์ 1 คืน จำนวน 2 รางวัล

1. คุณวิลาศิณี  พูลสิน

2. สุกัลยา  ดำสำราญ

รางวัลที่ 7 Voucher อาหารบุฟเฟ่ต์ Dinner จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน

1. คุณอามีน  เจริญ

2. คุณซาฟีอี  ยาเละ

3. คุณอมรา  เลาะวิถี

4. คุณสุนันทา  ทวีกาญจนา

5. คุณอารียา  เกตุเที่ยงกิจ

รางวัลที่ 8 Voucher ห้องอาหารโซเฟีย มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 

1. คุณอัฐพล  มะเล็ง

2. คุณมาลี  อันนันนับ

3. คุณโซเฟีย  สะรีเดะ

4. Aimi  Rosnan

5. คุณสุนันทา  แสงน้อย

6. คุณสุรอยดา   อาบูบากา

7. NABILAH

8. คุณเกษมสันต์  หวังเกษม

9. คุณนวลจันทร์  ชื่นภักดี

10. คุณอัฟวา  กอร์เดร์

รางวัลที่ 9 Voucher ห้องอาหารโซเฟีย มูลค่า 500 บาท 

จำนวน 10 รางวัล 

1. Tasneem  Krutnate

2. คุณนวรัตน์  ยอมี

3. คุณมาโนช  สมมนัส

4 คุณสุภานี  จริตไทย

5. คุณกัลยา  แนมไส

6. ไซฟาน  หามะ

7. คุณภิรญา  อันนันหนับ

8. คุณฮุสนา  บินกาซัน

9. คุณนูรซาบีตา  หามะ

10. Al-mas  Unnamnub

รางวัลพิเศษ หม้อหุงข้าว 1 รางวัล

คุณณัฐณิชา  มูฮำหมัด

รางวัลพิเศษ MICROWAVE 1 รางวัล

คุณมัสรีน่า  สาเหาะ