หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ไอแบงก์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมชมรมผู้สอบทานสินเชื่อ สถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561

9

นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (ไอแบงก์)  ให้เกียรติประธานพิธีเปิดการประชุมชมรมผู้สอบทานสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561”  ในโอกาสที่ ไอแบงก์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชมรมผู้สอบทานสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การรวบรวมองค์ความรู้ในลักษณะ KM และ Big Data Analytics ที่ใช้ในงานสอบทานสินเชื่อ เป็นต้น  ห้องประชุม ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา