หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

‘จระเข้ คอร์ปอเรชั่น’ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันพั ฒนาพื้นที่เพื่อผู้ยากไร้ฉลองก้ าวสู่ปีที่ 27

4

สระบุรี: นายศุภพงษ์  เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมร่วมกันพัฒนาลานอเนกประสงค์ให้กับสถานคุ้มครองผู้ยากไร้ทับกวาง สระบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก นายนรวีร์ เศรษฐิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดบ ริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 2 จากซ้าย), นายทิวากร วิเศษวิสัย ผู้จัดการส่วนบริหารงานบุคคล บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 5 จากซ้าย), นางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม (ลำดับที่ 1 จากซ้าย)  และ นายธัญญ์ ธนากร (ลำดับที่ 6 จากซ้าย)  ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ครุฑจ้อน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองผู้ยากไร้ ทับกวาง (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบโครงการ ณ สถานคุ้มครองผู้ยากไร้ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี