มัสยิดใต้ดิน แรงบันดาลใจจากถ้ำฮิรออ์

39

มัสยิดซังคาคลา (Sancaklar Mosque) ตั้งอยู่ในเขต Büyükçekmece เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี มัสยิดแห่งนี้มีความโดดเด่นในด้านการออกแบบ ได้รับรางวัลในงานเทศกาลสถาปัตยกรรมโลก (World Architecture Festival) ปี 2015

การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจาก “ถ้ำฮิรออ์” สถานที่แรกซึ่งวะห์ยูถูกประทานลงมายังศาสดามูฮัมหมัด ความพิเศษของมัสยิดแห่งนี้คือการที่มัสยิดถูกสร้างอยู่ใต้พื้นดิน ออกแบบโดยสถาปนิก Emre Arolat และมีพื้นที่ใช้สอย 700 ตารางเมตร

ภายในมัสยิดตกแต่งแบบเรียบง่าย ใช้บันไดหินให้สอดคล้องกับแนวลาดชันตามธรรมชาติของภูมิประเทศ มัสยิดผสมผสานกับโลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์

Source : http://mvslim.com