พช. เชิญศิลปินแห่งชาติเขียนบทกวี เชิญชวนไปสัมผัสเสน่ห์ “OTOP นวัตวิถี” ทั่วไทย

32

บทกวีจาก “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ ที่เขียนขึ้นเป็นพิเศษเพื่อร่วมเผยแพร่ความโดดเด่นของ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โครงการซึ่งอยู่ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ด้วยแนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” โดยใช้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำลังซื้อสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ตามแนวนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจียระไน หนึ่งมณี วิถีไทย
จากหัวใจ ชุมชน ต้นตำรับ
เสน่ห์ไทย ล้ำค่า คณานับ
เพชรประดับ แผ่นดิน ล้วนถิ่นทอง
“ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย”
ร่วมเป็นหนึ่ง เป็นไทย ไม่เป็นสอง
ร่วมพลัง สร้างสรรค์ ร่วมครรลอง
ร่วมประคอง รับขวัญ อัญเชิญชม

นอกจากบทกวีชิ้นแรกนี้แล้ว “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” จะเขียนบทกวีอีก 76 ผลงาน บอกเล่าความโดดเด่นของ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ในภาพรวมของจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดอีกด้วย นั่นเพราะโครงการนี้ดำเนินการครอบคลุม 76 จังหวัด 875 อำเภอ 2,644 ตำบล รวม 3,273 ชุมชน

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

“นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” นับเป็นการพลิกโฉม OTOP ที่ดำเนินงานมาต่อเนื่องนับเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน คือแทนที่จะต้องขนสินค้าไปขายตามงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่ปีหนึ่งมีเพียงไม่กี่ครั้ง และเป็นกลุ่มสินค้าเดิมๆ ที่ได้รับการพัฒนาแล้วได้รับคัดเลือกให้ไปออกงาน จะเปลี่ยนเป็นการสร้างรายได้ตามความต้องการ ด้วยการสร้างระบบให้เกิดการขายสินค้าอยู่ในชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน ดังนั้นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจะสามารถสร้างรายได้อย่างกระจายตัวทั่วถึงทั้งชุมชน มีรายได้ตลอดทั้งปี และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน

“นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สรุปภาพให้เห็นแบบกระชับว่า ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านต่างๆ มีหน้าที่ทำชุมชนให้น่าอยู่ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่ชุมชน พร้อมกับการพัฒนาสินค้า OTOP ของชุมชนให้พร้อมขายควบคู่กัน เพื่อสร้างรายได้มาสู่แต่ละชุมชน ขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดนำนักท่องเที่ยวไปสู่ชุมชน ผ่านการบูรณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานการด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานส่วนต่างๆ คืบหน้าไปมากแล้ว โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้ ทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหาและสัมผัสเสน่ห์ของ “แอ่งเล็ก…เช็คอิน” ที่กระจายอยู่ตามเส้นทางของ “เมืองหลัก” และ “เมืองรอง” ทั่วประเทศ

โดยนอกจาก “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” จะเขียนบทกวีบอกเล่าความโดดเด่นของ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” แล้ว “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ตอบรับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่โครงการนี้อีกด้วย “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งน่าเชื่อว่าจะสามารถสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน สร้างตลาดใหม่เชื่อมโยง OTOP กับการท่องเที่ยวชุมชน นำไปสู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ผู้คนมีความสุข ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เป็นจริงได้