มหาดไทยรับลูก “บิ๊กตู่” เร่งเครื่อง “OTOP นวัตวิถี” หนุน “ไทยนิยม ยั่งยืน”

52

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คึกคัก ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมต่อเนื่อง หลัง มท.1 สั่งเร่งเครื่องเต็มสูบ เตรียมประกาศความสำเร็จ ย้ำเป็นโครงการภายใต้ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้ประชาชนฐานรากได้อย่างแท้จริง ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คืบหน้าไปมากแล้ว นับตั้งแต่ “พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และกำลังเข้มข้นเรื่อยๆ โดยเตรียมประกาศความสำเร็จกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด 875 อำเภอ 2,644 ตำบล รวม 3,273 ชุมชน

ทั้งนี้ โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดช่วงสามเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ ต่างคึกคักกระตือรือร้น ร่วมแรงแข็งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน พร้อมทั้งบอกเล่าเสน่ห์ความงดงามของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณรายรอบ ซึ่งเป็นต้นทุนของชุมชนที่มีอยู่แต่เดิม ให้กลายเป็นจุดดึงดูด เพื่อนำพานักท่องเที่ยวมาสู่ชุมชน และผลักดันให้เกิดกำลังซื้อสินค้าและบริการของชุมชนที่มีชาวบ้านเป็นผู้ผลิต เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานรากตามเป้าหมายสำคัญของโครงการ

ขณะนี้กระบวนงานหลัก ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาจุดท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนและบริการต่างๆ การเชื่อมโยงแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น เกือบจะแล้วเสร็จ และกำลังเข้าสู่การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว คือการช่วยกันประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวเล่าเรื่องความโดดเด่น และเสน่ห์ที่น่าไปเยี่ยมเยือนของแต่ละชุมชน เพื่อสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน รวมทั้งจะมีการจัดงานประกาศความสำเร็จโดยมีตัวแทนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบมาร่วมแสดงผลงานจากทั่วประเทศอีกด้วย

“ขณะนี้เรามีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ จำนวน 50 ชุมชน ที่ผ่านการสรรอย่างเข้มข้น จนได้ 50 ชุมชนที่ต้องเรียกว่า “ครบเครื่อง” ระหว่างนี้ก่อนงานประกาศความสำเร็จของทั้ง 3,273 ชุมชนในโครงการ ใครอยากจะลองสัมผัสเสน่ห์จาก “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ” ก็ลองแวะไปยัง “แอ่งเล็ก…เช็คอิน” ทั้ง 50 แห่งนี้ กันได้ก่อนเลย และนับจากนี้ การขับเคลื่อนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะยิ่งคึกคักและเข้มข้นขึ้นอีก โดยทั้งหมดนี้ ก็เพื่อ “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” เพื่อ “มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

รายชื่อ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ จำนวน 50 ชุมชน
1 บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3 บ้านเซินเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
5 บ้านเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
6 บ้านทุ่งยายชี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
7 บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
8 บ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
9 บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
10 บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
11 บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
12 บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
13 บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
14 บ้านตลาดตรอกซอย หมู่ที่ 6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
15 บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
16 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
17 บ้านโพน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
18 บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
19 บ้านมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
21 บ้านตาลอง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
22 บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23 บ้านปาเระ หมู่ที่ 1 ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
24 บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
26 บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
27 บ้านโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
28 บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
29 บ้านเข็กน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
30 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
31 บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
32 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
33 บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
34 บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
35 บ้านแพะ หมู่ที่ 11ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
36 บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
37 บ้านซำขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
38 บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
39 บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
40 บ้านดอนไก่ดี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
41 บ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
42 บ้านพุแค หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
43 บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
44 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
45 บ้านนาคำไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
46 บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
47 บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
48 บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
49 บ้านสะนำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
50 บ้านบุเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี