การไฟฟ้านครหลวง “งดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว” 1-4 พ.ย. นี้ ชาวกรุงเทพ-ปริมณฑลดูด่วน พื้นที่ไหน เวลาไหน

194

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 นี้

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศว่า มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบางพื้นที่ ดังต่อไปนี้