ใกล้แล้ว! งาน Thailand Halal Assembly 2018 ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ที่สุด

8

ใกล้แล้ว! งาน Thailand Halal Assembly 2018 ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 61 ที่ไบเทค บางนา ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ที่สุด

– ร้านกว่า 400 ร้าน
– การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11
– นิทรรศการเฉลิมฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย
– รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่หลากหลาย

ใกล้แล้ว! งาน Thailand Halal Assembly 2018 ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 61 ที่ไบเทค บางนา ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ที่สุด- ร้านกว่า 400 ร้าน- การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11- นิทรรศการเฉลิมฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย- รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่หลากหลาย

โพสต์โดย The Public Post เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018