ปัญหาสุดเซ็งแห่งปี! ชาวบ้านร้องเรียน’รถติด’มากอันดับ1

87
ภาพจาก www.js100.com

ประชาชนร้องทุกข์ผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2561 เรื่องปัญหา”รถติด”มากเป็นอันดับแรก

นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2561 ว่า มีประชาชนมาใช้บริการ 148,244 ครั้ง รวมทั้งหมด 84,270 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติจำนวน 75,763 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.91 และอยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8,507 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.09 โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 มากที่สุดจำนวน 124,062 ครั้ง

นายสมพาศ กล่าวว่า เรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.เหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น เรื่องขอให้จัดระเบียบการจอดรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์รับจ้างสาธารณะ การจำหน่ายสินค้าและตั้งกีดขวางการจราจร และแก้ปัญหาการจราจรติดขัด จำนวน 12,438 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 12,180 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 258 เรื่อง

2.การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ เช่น ขอให้เร่งเปิดใช้บริการอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ(อีดีซี) สำหรับใช้รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถโดยสารประจำทางสาธารณะ จำนวน 5,374 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 4,880 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 494 เรื่อง

3.บ่อนการพนัน เช่น การลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน จำนวน 3,285 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 3,204 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 81 เรื่อง 4.ยาเสพติด เช่น ลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด จำนวน 3,096 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 3,033 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 63 เรื่อง และ 5.หนี้นอกระบบ เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ จำนวน 2,819 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 2,536 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 283 เรื่อง