กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดนโยบายเร่งด่วนอัดฉีด SMEs ไทยก่อนเปิดอาเซียน

กรุงเทพ 24 มีนาคม 2558– ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(กลาง) และนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่3จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดนโยบายขับเคลื่อน 3 นโยบายเร่งด่วน อัดฉีด SMEs ไทยปี 2558-2559”  ได้แก่ การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ AEC การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน การสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยนโยบายดังกล่าวเพื่อเตรียมความ พร้อมอุตสาหกรรมSMEs ไทย ก่อนเข้าสู่AECในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม6 กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการ SMEs ไทยนำผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดงจำนวนมาก

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงโครงการต่าง ๆ ได้ที่ www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr หรือ twitter.com/DIPTHAILAND