หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อธิบดี พช. ลงพื้นตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความสุข อีสานตอนกลางกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 

14
27 ม.ค.2562  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่งมี ศรีสุข”และชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านท่าแร่ ม.10 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จากนั้นเดินทางไปติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บ้านโนนเขวา ม.3 ต.ดอนหัน อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น ซึ่งทั้งสองหมู่บ้าน ประสบผลสำเร็จในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 20 ชนิด และนำส่งจำหน่ายให้ห้างโลตัส ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีของชุมชน ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 300,000บาท ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความสุขมวลรวมให้กับชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ ลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มความสุขประชาชน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรมในเขตพื้นที่ และพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นำเยี่ยมชม