คร.เตือนคนไทยระวัง“ไข้หวัดใหญ่”ระบาด

60
ภาพจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค คาด ยอดป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่ง แนะผู้ที่เป็นหวัดไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงไปแหล่งชุมชน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2562 พบผู้ป่วย 21,572 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยมากที่สุดที่ภาคเหนือ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ พะเยา ลำปาง สุราษฎร์ธานี มีการพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 32 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เกิดในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น โดย ในจำนวนนี้พบว่ามีถึง 22 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และพบมากในพื้นที่ภาคเหนือ12 เหตุการณ์ โดย 8 เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่

“ดังนั้นการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ ซึ่งสภาพอาการมีการเปลี่ยนแปลง คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังในเดือนเดียวกัน“ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อทางการไอหรือจาม หรืออาจติดต่อทางสารคัดหลั่งที่ติดจากมือแล้วใช้มือสัมผัสกับเยื่อบุตาหรือจมูก ซึ่งสามารถป้องกันได้โดย การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่นขณะมีอาการไข้หวัด หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับผู้อื่น หมั่นล้างมือเป็นประจำ ส่วนสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น ควรมีการคัดกรองผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันทีและรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟ เป็นต้น

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นต้น ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสการนอนโรงพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422.