มติเอกฉันท์! กกต.ยื่นศาล รธน. เสนอยุบ”ไทยรักษาชาติ”

28

กกต.มีมติเอกฉันท์ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติ ชี้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ เข้าข่ายกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) มีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92

 

ต่อมาในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายทะเบียนพรรคการเมืองในฐานะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดี ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ในศาลรัฐธรรมนูญ แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กกต.ทั้ง 7 คนได้มีมติในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์ และเมื่อเวลาประมาณ 12.50 น. วันเดียวกัน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ได้นำเอกสารคำร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว