ไอแบงก์ ร่วมยินดี อ.มะรอนิง ประธานที่ปรึกษาด้านศาสนา รับรางวัลวิจัยระดับประเทศ

8

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มะรอนิง  สาแลมิง ประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา ไอแบงก์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” ที่ผ่านมา