“ระเฑียร” ขึ้นนั่งประธานคนที่ 9 ของไอแบงก์

9

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ  ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานใหญ่ไอแบงก์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัด “ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562” โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่ลาออกและสิ้นสุดวาระ จำนวน  2 ท่าน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ นายระเฑียร ศรีมงคล  และนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคาร

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเลือกตั้ง นายระเฑียร ศรีมงคล  กรรมการธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคาร  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 เป็นต้นไป