อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารกรมฯ ลงนามถวายพระพร 

7
วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จากนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย