ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

13
วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทยครบรอบ ๘๙ ปี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ให้เปิดดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทย โดย พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย เป็นผู้รับสนองพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๓ ถ่ายทอดกระแสพระราชดำรัสในพระราชพิธีฉัตรมงคลจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ออกอากาศให้ประชาชนชาวไทยได้รับฟังเป็นปฐมฤกษ์ ดังนั้น ทางราชการได้ถือเอาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวัน “วิทยุกระจายเสียงไทย” โดยมีนายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ