ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน จ.นราธิวาส

4

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พร้อมร่วมให้ขวัญกำลังใจแก่ประชาชนเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้

ในการนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บตกล่าวว่า การได้เห็นภาพบรรยากาศในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เพราะพี่น้องชาวจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีทั้งหมด 5,600 กว่าคน โดยทุกคนที่อยู่ในพื้นที่แห่ง ล้วนอยู่ด้วยความรัก ความอบอุ่น และสังคมพหุวัฒนธรรม ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และทำให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหลายอย่าง แต่ทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอันหลากหลาย อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ไปเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีอยู่ จะต้องดีขึ้นเป็นลำดับ เพราะเราทุกคนจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขต่อไป

ด้าน ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดนราธิวาส กล่าวด้วยความทราบซึ้งในครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณ ศูนย์อำนวนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความสำคัญแก่ประชาชนทุกคนโดนเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ได้จัดกิจกรรมดี  แบบนี้ขึ้น เพื่อให้เราทุกคนได้มาร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนยังได้ให้กำลังใจเพื่อให้เราทุกคนเข้มแข็ง และใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างมีความสุขตลอดไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดจีน การแสดงขับร้องเพลงภาษาจีน และการแสดงอีกมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุก และความอรรถรสด้านความบันเทิงตลอดทั้งงานในยามค่ำคืนแห่งความอบอุ่นในครั้งนี้อีกด้วย