พช.เสริมเเกร่ง เดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 5

โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

เเละในครั้งนี้ ท่านรองอธิบดี ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต โซนกรุงธนเหนือ จาก 8 เขต (เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด ) จำนวน 72 คน นักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน

ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร