พช.จัดยิ่งใหญ่ OTOP TO THE TOWN ขนสินค้าโอทอปบุกห้างเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

18
วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด OTOP TO THE TOWN “ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซา บางนา กรุงเทพฯ
โดยมีนายสมปอง อาจณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน
กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP TO THE TOWN ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ส่งตรงสู่ห้างใหญ่ กลางเมืองกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง คาด

รายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน หวังสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมช่วยกระตุ้นสร้างรากฐานเศรษฐกิจเข้มแข็ง สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

นายสมหวัง พ่วงบางโพ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดงาน OTOP TO THE TOWN ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้ผลิต สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งยังช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

การจัดงาน OTOP TO THE TOWN ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“OTOP TO THE TOWN ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” โดยจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่

(1) ลานพาร์คพารากอน วันที่ 6-10 มีนาคม 2562
(2) เซ็นทรัลพลาซาบางนา วันที่ 6-10 มีนาคม 2562
(3) เซ็นทรัลพลาซาพระราม 9 วันที่ 13-17 มีนาคม 2562
(4) เซ็นทรัลพลาซาพัทยาบีช วันที่ 13-17 มีนาคม 2562
(5) เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี วันที่ 20-24 มีนาคม 2562
(6) เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3
วันที่ 21-25 มีนาคม 2562
(7) ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม วันที่ 27-31 มีนาคม 2562
(8) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ วันที่ 4-8 เมษายน 2562
(9) เซ็นทรัลพลาซาภูเก็ต วันที่ 18-22 เมษายน 2562

(10) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต วันที่ 19-23 เมษายน 2562

ภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP คุณภาพจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกว่า 600 ราย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ในระดับ 3-5 ดาว,ศิลปิน OTOP, OTOP แบรนด์เนม OTOP ออนไลน์ , OTOP ขึ้นเครื่องบิน และ OTOP เทรดเดอร์ เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศแล้ว ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวัน การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล OTOP ช้อปมันส์นาทีทอง และ OTOP Privilege ร่วมสนุกกระตุ้นยอดขาย จับฉลาก ชิงโชคของรางวัลพิเศษมากมายภายในงาน ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ตามพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เช่น สินค้าอาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าการจัดงานในครั้งนี้จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

โอกาสนี้จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น โดยดำเนินการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับสินค้าโอทอปของไทยให้ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้