พช.สัมพันธ์สัญจร เยือนราชบุรีโชว์ความสำเร็จ โมเดลงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

10
วันที่ 8 มี.ค. 62 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พช. นำคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามโครงการ พช. สัมพันธ์สัญจร ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีส่วนช่วยเสนอภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างชัดเจนในทุกมิติ พร้อมกับเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของกรมฯ จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง
โดยช่วงบ่ายได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยัง จ.ราชบุรี ที่บ้านสระโบสถ์
โดยมีพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ผู้นำชุมชน และทีมงาน พช.ราชบุรี ให้การต้อนรับ
สำหรับชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี “บ้านสระโบสถ์” เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2560 ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ไฮไลต์เด็ดของชุมชนแห่งนี้อยู่ที่ “กาดวิถีชุมชน” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ตั้งอยู่ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี จุดเด่นอยู่ที่กลิ่นอายวิถีชีวิตชุมชนไทยวน และซุ้มร้านค้ามากมายถึง 87 ซุ้ม ครบถ้วนทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ผักและผลไม้ ตลอดจนอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานและอาหารสด สำหรับเครื่องดื่มใน “กาดวิถีชุมชน” จะเน้นไปที่น้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร ดื่มแล้วชุ่มคอชื่นใจ แถมยังได้สุขภาพ ในด้านของใช้ของฝาก มีผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆ เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ ยังมีศิลปะพื้นบ้านไทยวน ซุ้มถ่ายภาพ มีชุดไทยวนให้สวมใส่เดินเที่ยวตลาดอีกด้วย
กาดวิถีชุมชนแห่งนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยอาทิตย์ละประมาณ 800-1,000 คน ในส่วนของการสร้างรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 300,000-500,000 บาท/สัปดาห์ หรือประมาณ 1,200,000-2,000,000 บาท/เดือน แต่หากเป็นช่วงวันหยุดยาวนักขัตฤกษ์ ได้แก่ สงกรานต์, ปีใหม่ รายได้จะอยู่ที่ประมาณ 1,000,000 บาท/สัปดาห์
หลังจากที่มีโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตัวคุณภาพของสินค้ามากขึ้น ขายสินค้าได้มากขึ้น เพราะนอกจาากทางกาดวิถีชุมชนจะมีการประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้ว ทางโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถียังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทำให้ทุกวันนี้ กาดวิถีชุมชนคูบัวแห่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม และความรักความสามัคคีของชาวไทยวนที่สืบทอดมาเป็นร้อยปีอีกด้วย