เตือนภัยแล้งปีนี้หนักเท่าปี57!! เผย7จว.เสี่ยงขาดน้ำ

58
จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภาพจากเพจ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อธิบดีกรมน้ำบาดาล ระบุปี62 แล้งหนักเทียบเท่าปี57 มาเร็วและยาวนานกว่าทุกปี เผย 7 จังหวัดเสี่ยงขาดน้ำ

 

น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 อาจรุนแรงเทียบเท่ากับปี 2557 ซึ่งคาดว่าจะมาเร็วและยาวนานกว่าทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วน ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ต้องเฝ้าระวัง 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย กาญจนบุรี และราชบุรี

ส่วนสถานการณ์น้ำบาดาลของประเทศไทย มีปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บ รวม 1,137,713 ล้านลูกบาศ์กเมตร (ลบ.ม.) มีบ่อน้ำบาดาลรวมทั้งหมด 170,538 บ่อ เป็นบ่อเอกชน 63,411 บ่อ และบ่อราชการ 107,127 บ่อ มีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 13,547,386 ลบ.ม./วัน ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำบาดาลในประเทศ มีความต้องการประมาณ 14,741 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือประมาณวันละ 40 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เดือนม.ค. ที่ผ่านมา โดยมีการตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำ ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง

โดยมีดำเนินการดังนี้ 1.จัดเตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ สามารถจ่ายน้ำได้ประมาณ 100 ลบ.ม./วัน 2.เร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ มีเป้าหมายรวม 737แห่ง 3.จัดหน่วยนาคราช 37ชุด ซี่งเป็นหน่วยที่คอยติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ 4.นำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลรวม 18ชุด ผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำบริโภค