สพฐ. ย้ำไม่มีนโยบายห้ามคลุมฮิญาบ กำชับเขตพื้นที่ฯ เตรียมรับมือเปิดเทอม

สพฐ. กำชับ ผอ. เขตพื้นที่ฯ การแต่งกายชุด นร. ยึดตามระเบียบ ศธ. ยันไม่มีนโยบายห้าม นร. นับถือศาสนาอิสลามคลุมฮิญาบ พร้อมกำชับ ผอ. เขตฯ แจ้งสถานศึกษาเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ว่า เนื่องจากใกล้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตนจึงได้เน้นย้ำให้ผอ.เขตพื้นที่ฯ ไปกำชับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งในด้านความปลอดภัยของอาคารเรียน โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเล่นที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น รวมทั้งให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันอำนวยความ สะดวกเรื่องการเดินทางช่วงเปิดเรียนด้วย ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำดูเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน ต้องอบรมพัฒนาครู จัดตารางเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กจะต้องมีความพร้อม มีการประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนด้วย

นอกจากนี้ ได้กำชับ ผอ. เขตพื้นที่ฯ เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนด้วย โดยเฉพาะการแต่งกายของนักเรียนมุสลิม ซึ่งมีความเข้าใจผิดจากกรณีโรงเรียนบ้านในหยง จังหวัดพังงา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่มีข่าวว่าผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ ให้นักเรียนสวมฮิญาบมาเรียน จนเกิดมีการประท้วง ผอ. โรงเรียน จนกระทั่งทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พังงา ต้องย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอื่นเป็นการ ชั่วคราวนั้น เบื้องต้นได้รายงาน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ทราบแล้ว และมอบนโยบายไปยัง ผอ.สพป. พังงา ด้วยว่าการแต่งกายชุดนักเรียนนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ซึ่งระเบียบดังกล่าวครอบคลุมการกำหนดการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนในภาพ รวม โดยเฉพาะในข้อ 12 เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่น นอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะฉะนั้น โรงเรียนไม่สามารถสั่งห้ามหรืองดเว้นได้ แต่กรณีหากมีความจำเป็นที่อาจจะไม่สะดวกต่อการทำกิจกรรมระหว่างเรียน อาทิ การเล่นกีฬา ก็ให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา

“สพฐ. ก็ได้ลงไปหารือประเด็นดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา และผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งตอนนี้ได้ข้อสรุปและเป็นข้อยุติแล้ว ยืนยันว่า เด็กนักเรียนมุสลิมสามารถคลุมฮิญาบได้ไม่มีการสั่งห้าม แต่ขณะนี้ก็ยังพบว่ามีการนำเสนอข่าว และมีกลุ่มบุคคลบางคนยังนำประเด็นนี้มาพูดต่อ ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง เพราะประเด็นนี้ยุติแล้ว หน่วยงานราชการทำตามข้อเรียกร้อง ก็ไม่ทราบเจตนาว่าทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุใด ซึ่งหากยังมีการกระทำลักษณะนี้ต่อไปเข้าใจว่าทางฝ่ายปกครองอาจจะเข้ามา ติดตามต่อ” นายกมล กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ได้ กำชับ ผอ. เขตพื้นที่ฯ เมื่อเปิดเรียนแล้วเร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ ซูเปอร์บอร์ดการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งให้ความสำคัญในหลายเรื่อง อาทิ การอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การปรับระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ทั้งระบบ ซึ่งต่อไปคนไทยต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ เป็นต้น