นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน

12
นางนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ รองประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน อาทิ การร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” จังหวัดสมุทรสาคร, การร่วมกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ จุดที่ 1 ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี, การเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสนับสนุนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” จังหวัดราชบุรี, ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง คน พช. ร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน” ณ กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน