ยก “OTOP เชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง 2019” มาไว้ที่ศูนย์ราชการฯ

8
วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน OTOP เชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง 2019 ครั้งที่ 1 ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

และได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ในการนี้มี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นการจัดงานที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน

โดยงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 รวม 5 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยภายในมีกิจกรรม ประกอบด้วย

1.การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจากเมืองเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด (ทุกภาค) จำนวนกว่า 200 บูธ
2.การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง และ พระประจำวันเกิด
3.การจัดกาดมั่วครัวเมือง และอาหารล้านนาเลิศรส
4.การแสดงดนตรี ศิลปะนาฏศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนา