รวมพลังจิตอาสา อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จังหวัดบุรีรัมย์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

42
วันที่ 3 เม.ย. 62  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จังหวัดบุรีรัมย์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ และนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน
จากนั้น ได้นำประชาชนที่เป็นจิตอาสา จำนวน 500 คน ร่วมกันทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมความสะอาด สวยงาม ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข
นอกจากนี้ ในงานยังจัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของจิตอาสา โดยทีมวิทยากรจิตอาสา 904 ณ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์