หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เริ่มแล้ว เทศกาลไก่เบตง 2562 “Betong Chicken Festival 2019”

45

พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวว่า อำเภอเบตงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางภาคใต้ตอนล่าง เป็นเมืองที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ ที่สำคัญคือเป็นศูนย์กลางของเทือกเขาสันกะลาคีรีและคาบสมุทรมลายู มีความพร้อมทางด้านธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ในหุบเขา บริเวณพื้นดินเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชที่แตกต่างจากที่อื่น รวมถึงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เบตง ที่มีพื้นเพดั้งเดิมมาจากมณฑลกวางซี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อนำมาเลี้ยงในพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศที่ไม่เหมือนที่อื่นทำให้ลักษณะของไก่ชนิดนี้เปลี่ยนไป ผิวหนังเปลี่ยนไป เนื้อเปลี่ยนไป กลายเป็นไก่พันธุ์หนึ่งที่เป็นที่นิยมของคนไทย ทำให้เกิดเป็นไก่เบตงที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้เบตงแตกต่างจากพื้นที่อื่น ไก่ชนิดเดียวสามารถเชิญชวนผู้คนจากชาวไทยและชาวต่างชาติมารวมกันที่นี่ได้ และยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่เป็นของดีเมืองเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสิ่งที่ดึงดูดคนนอกพื้นที่ให้เข้ามาเที่ยวที่อำเภอเบตงได้เป็นอย่างดี ในอนาคตคาดว่าการท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ และเชื่อมั่นว่าชีวิตพี่น้องชาวเบตงจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแข่งกินไก่เบตง การแข่งขันทำอาหารจากไก่เบตง การจัดนิทรรศการฟาร์มไก่เบตง และประกวดพันธุ์ไก่เบตง รวมทั้งมีการแสดงบนเวทีไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน การแสดงวงดนตรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กระจายรายได้ ส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ชื่อ ไก่เบตง” เป็นชื่องานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องกันมาจนถือเป็นเทศกาลงานประจำปีของเมืองเบตงที่ต้องจัดทุกๆปี  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชมรมและชุมชนต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกพื้นที่เป็นอย่างดี