คำสั่งหัวหน้าคสช. โอน “บิ๊กโจ๊ก” เป็นขรก.พลเรือน ถูกสอบด้วย

174
แฟ้มภาพ : ขอบคุณภาพ แนวหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ขาดจากตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 2/2562 ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) เป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งบริหารระดับสูง ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผลตั้งแต่ประกาศทันที

ทั้งนี้ตามคำสั่งดังกล่าว อ้างถึง คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษฎาคม 2558 โดยประกาศให้ชื่อของพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ รวมอยู่ในรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุม ครม. วันที่ 9 เมษายน 2562 มีมติ โอน พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี