ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมเป็นเกียรติในงานรวมพลังประชารัฐญาลันนันบารูต้อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.1440

10

ในโอกาสอันสำคัญที่จะเข้าสู่ห้วงเดือนรอมฎอน ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า  ได้กำหนดจัดกิจกรรม รวมพลังมวลชนญาลันนันบารู ต้อนรับเดือนรอมฎอน  เพื่อร่วมกันแสดงพลังของพี่น้องมวลชนญาลันนันบารูในการที่จะเตือนตนเองให้อยู่ในหลักปฏิบัติที่สำคัญของศาสนาอิสลาม โดยมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน” การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 

ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยมวลชนญาลันนันบารูที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  อีกทั้งร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ ประกาศเจตนารมณ์  และร่วมกันทำความดีตลอดเดือนรอมฏอนที่ใกล้จะถึงนี้