ศอ.บต. สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562

44

จากนั้นเวลา 10.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดยะลา พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พลตำรวจตรี กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และ ผู้แทนจาก วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา “รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 โดยมี ส่วนราชการประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หน่วยงานราชการทั้งในและนอกพื้นที่ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ตลอดจน สื่อมวลชนเข้ารับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

ทั้งนี้ การแถลงข่าวการจัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกาชาดจังหวัดยะลา ในเรื่องของการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาในปีที่ผ่านมา ด้านการช่วยเหลือสังคม เพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวาระต่าง ๆ และปีนี้ได้มีการจัดเฉลิมฉลองงานสมโภชหลักเมืองมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2505 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี ซึ่งนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน ของทุกปี จังหวัดยะลา ได้จัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดประจำปีทุกปี และปีนี้เป็นครั้งที่ 57 ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดยะลา ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2505 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา และเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงได้พักผ่อนหย่อนใจในรอบปี และยังเป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจกาชาดจังหวัดยะลาโดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เป็นวันเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เช้า โดยมีพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ การเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีเปิดการจัดงานสมโภชหลักเมืองยะลา การประกอบพิธีพราหมณ์บนศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ เริ่มจากทิศตะวันออก จุดธูปเทียนสักการบูชาศาลหลักเมือง ถวายมาลัย ถวายผ้าแพร ปิดทองศาลหลักเมือง พร้อมนี้มีการรำถวายรอบศาลหลักเมือง 3 รอบ เวลา 09.19 น. จะเป็นการอัญเชิญหลักเมืองจำลองขึ้นประดิษฐานบนราชรถ ชักลากราชรถแห่ไปรอบเมืองยะลา เริ่มต้นที่ศาลหลักเมือง ไปตามถนนภายในเขตเทศบาลนครยะลา ตามจุดที่กำหนด และสิ้นสุดศาลหลักเมืองยะลา โดยจะอัญเชิญหลักเมืองจำลองประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมือง ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้ง 11 วัน 11 คืน เวลา 13.00 น. ขบวนแห่งานกาชาดจังหวัดยะลา “วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา” ซึ่งเป็นขบวนจากอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ซึ่งมีการจัดขบวนรถสวยงามทั้งด้านการออกแบบ ด้านความคิดของแต่ละขบวน พร้อมผู้ร่วมขบวนก็แต่งกายสวยงามหลากหลายวัฒนธรรม โดยจะเริ่มต้นขบวนจากสนามหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลาไปตามถนนในเขตเทศบาลนครยะลา และกลับมาสิ้นสุดบริเวณหอนาฬิกา เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ณ บริเวณร้านนาวากาชาด หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมในร้านกาชาด จะมีการจำหน่าย บัตรกาชาด ใบละ 20 บาท มีรางวัลใหญ่มากมายที่จะมอบให้กับทุกคนที่ร่วมกันตักนาวากาชาด นอกจากนาวากาชาดแล้ว ยังมี สลากกาชาด จังหวัดยะลา ซึ่งพิมพ์ออกจำหน่ายจำนวน 40,000 ฉบับๆละ 100 บาท และจะมีรางวัลสมนาคุณสลากกาชาดมากมาย อาทิ รถยนต์เก๋ง YARIS 1.2 J ทองคำ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ กระติกน้ำร้อน โทรทัศน์สี หม้อหุงข้าว พัดลม และอื่น ๆ อีกมากมาย