ชาวเชฟรอนน้อมใจร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

5

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายเจฟฟ์ เลอร์แมนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัดและนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและบริจาคเงินให้กับ 10 องค์การสาธารณกุศลภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม”พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งณ สำนักงานกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

คณะผู้บริหารและพนักงานเชฟรอน จำนวนกว่า 500 คน พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีสงฆ์และบำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเช้านอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมบริจาคเงินให้กับ 10 องค์การสาธารณกุศลภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม” อันได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิรามาธิบดีมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สภากาชาดไทยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในวันงานมียอดบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น2,322,230บาท โดยทุกยอดเงินบริจาคของพนักงานภายในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ จะทำการสมทบทุนให้เพิ่มเป็น 3 เท่าในส่วนของการรับบริจาคสิ่งของ ทางบริษัทฯ จะนำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษต่อไป

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารและพนักงานเชฟรอนทุกคนมีความปลื้มปิติ และจะน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใส่เกล้าใส่กระหม่อม ในอันที่จะตั้งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อการสนับสนุนความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไป