ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. และหน่วยงานในพื้นที่ แถลงจัด “THAI FIGHT เบตง”คืนความสุขในพื้นที่ จชต. พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว

5

พลโท จตุพร กลัมพสุต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า  ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , จังหวัดยะลา และเทศบาลเมืองเบตงได้กำหนดจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT เบตง” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป   สนามกีฬากลาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน  เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของเมืองเบตง ให้เป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนได้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ซึ่งเป็นต้นแบบเมืองเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และความเป็นอัตลักษณ์ทางศาสนา และวัฒนธรรม

ด้านนายนพรัตน์ พุทธรัตนมณี รองประธานอำนวยการจัดการการแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT กล่าวว่า สำหรับจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT เบตง” นำโดยแสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์ , เต็งหนึ่ง ศิษย์เจ๊สายรุ้ง , ...รุจิรวงศ์ , สมิงเดช เดชไฟฟ้า และนักมวยชื่อดังอีกหลายคู่  ถือเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ให้มารับชมการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FLIGHT เบตง” ในครั้งนี้กันให้มากๆ เพราะTHAI FIGHT กลายเป็นการแข่งขันชกมวยไทยระดับโลกที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT เบตงในระหว่าง วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่