เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมละศีลอดสัมพันธ์ ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1440 ส่งความปรารถนาดี แก่พี่น้องชาว ศอ.บต.

2

พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บตกล่าวในครั้งนี้ว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและมาร่วมพบปะ ร่วมรับประทานอาหารในช่วงเวลาละศีลอดพร้อมกัน วิถีของพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้น เป็นเดือนที่ได้ฝึกความอดทนและระลึกถึงคนที่ต้องอดอยากและมีใจที่จะร่วมบริจาคให้กับคนยากไร้ รวมทั้งยึดมั่นในการทำความดี

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากมีการร่วมพบปะ และประธานได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “คุณค่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน” โดยนายนิมุ มะกาเจ นักวิชาการมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นเลขาธิการ ศอ.บตได้ร่วมรับประทานอาหารละศีลอดพร้อมกันอีกด้วย