หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พัฒนาชุมชนปัตตานี จัดแคมเปญ ช้อป ช่วย ชาติ OTOP ลดหย่อนภาษีได้ ในงานกาชาดปัตตานี 62

14
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 (งานกาชาดปัตตานี วันที่4) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประสานพลัง ทั้ง 12 อำเภอ ออกร้านและจัดแสดงสินค้าของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น OTOP ดาวเด่น และสินค้าของดีจังหวัดปัตตานี ในมหกรรม “รวมน้ำใจ เพื่อเหล่ากาชาด จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้ง 5ประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์เด่น OTOP Premium และสินค้าจากบริษัทประชารัฐฯ ปัตตานี พร้อมจัดแคมเปญ ช้อป ช่วย ชาติ OTOP ลดหย่อนภาษีได้! ได้รับความสนใจและเข้าชมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จับจ่ายซื้อใข้ ซื้อกิน ซื้อฝาก ซึ่งกำหนดแสดงและจำหน่ายในงานฯ ระหว่างวันที่ 10-21 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี