OTOP จังหวัดราชบุรี จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

18

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3 โดยมีนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดราชบุรี กว่า 50 ร้านค้า ระดับ 1-3 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย อีกทั้งภายในงานมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในครั้งนี้ด้วย