ม.วลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University (HEU) และHeilongjiang Academy of Science (HAS) พัฒนาหลักสูตร3+1 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ดรจรัญบุญกาญจน์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ.วลัยลักษณ์เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรวรรณาชูฤทธิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม  ศาสตราจารย์ดรวรทัศร์ขจิตวิชยานุกูลคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนประกอบด้วยHarbin Engineering University (HEU)  และHeilongjiang Academy of Science (HAS) เมืองฮาร์บินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และHEU จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี(HEU Track) ในรูปแบบ 3+1  เรียนที่มวล. 3 ปีและเรียนที่ HEU 1ปี ในสาขาวิชาคือวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา2563 โดยนักศึกษาจะได้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ปีจนถึงระดับเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยอาจารย์จาก HEU ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีนและไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในประเทศจีนเป็นเวลาปี  นอกจากนี้ในด้านการวิจัยนักวิจัยจาก HEU  จะมาร่วมเป็นkeynote speaker และร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานInternational Conference ที่จะจัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงวันที่26-27 มีนาคมปีหน้าซึ่งตรงกับโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อให้เกิดการสร้าง research team ระหว่างทั้งสองสถาบันเพื่อนำไปสู่การขอทุนวิจัยร่วมกันการตีพิมพ์ผลงานวิชาการการพัฒนานวัตกรรมและแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้วย

รองศาสตราจารย์ดร.จรัญกล่าวต่อถึงในส่วนของความร่วมมือกับHAS โดยนักวิจัยจากHAS จะมาร่วมเป็นkeynote speaker และร่วมจัดinternational seminar กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในงานInternational Conference ที่จะจัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเดือนมีนาคม2563 เช่นกันโดยจะพัฒนางานวิจัยร่วมกันในสาขาBiological pesticides Functional Food และAgricultural product รวมทั้งการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากHAS มาร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลูกและแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเห็ดหูหนูดำของจีนที่มีชื่อเสียงมากและส่งขายทั่วโลกแก่ผู้ประกอบการในไทย

การเดินทางไปเยือนจีนครั้งนี้ยังได้มีการประชุมและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของCollege of Aerospace and Civil Engineering College of Power and Energy Engineering College of Material Sciences and Chemical Engineering College of Physics and Opto-electric Engineering  ซึ่งHarbin Engineering University เป็นสถาบันการศึกษาของจีนที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ส่วนHeilongjiang Academy of Science ( HAS) เน้นงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จริงผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดสัดส่วนของงานวิจัยมากกว่า